Bjerke Royal Logo

Om oss

Bjerke Royal Service AS ble stiftet høsten 2011. Selskapets nøkkelpersoner har lang og bred erfaring innen renhold.

Bjerke Royal Service AS garanterer at lover, regler og pålegg blir fulgt, og vi dokumenterer dette på et hvilket som helst tidspunkt som våre kunder ønsker. Dette gir våre kunder trygghet, og for oss betyr det stabile og langsiktige kontrakter med våre kunder.

Vi har også en ryddig økonomi, vår kredittrating er A. Trygghet om vår seriøsitet får du via vårt medlemskap i StartBANK

BRS AS ble miljøsertifiserte gjennom Miljøfyrtårn år 2012.

StartBANK

Bjerke Royal Service AS ble medlem i StartBANK august 2014.
StartBANK sørger for at du som innkjøper av renholdstjenester får tilgang til relevant, kontrollert og oppdatert leverandørinformasjon, slik som selskapsinformasjon, kontaktopplysninger, CSR- og HMS-standarder, produkter og tjenester. Informasjonen er standardisert og presenteres på en konsekvent måte.

Våre forsikringer

Ansvarsforsikring, næring, yrkesskadeforsikring: NHO Service. OTP: Nordea Liv Norge, avtale 511352.

HMS / kvalitetssikring / kvalifikasjoner

Vi jobber meget målbevisst, i tett samarbeid med Oslo HMS-Senter og Bedriftshelsetjeneste, for at våre ansatte trives, yter kvalitet og har lavt sykefravær. Dette har også medført at vi har en minimal turn-over, og vårt sykefravær har blitt redusert fra 5% i år 2011 til kun 1% i år 2013, noe vi er meget stolte av.

Samtlige av våre ansatte som i all hovedsak er fra Sri Lanka eller Norge snakker norsk og/eller engelsk.

Våre driftsledere sørger for å kvalitetssikre vårt arbeid ute hos kunden. Våre nøkkelpersoner, og majoriteten av våre renholdere har alle gjennomført kurs om kvalitetsrenhold, etter standard NS-INSTA 800. Flere av våre ansatte har også gjennomført sikkerhetsopplæring og innehar kompetansebevis for bruk av lift, slik at f.eks. vinduspuss i høyden ikke byr på problemer.

At vi er en offentlig godkjent renholdsbedrift av Arbeidstilsynet, oppfyller krav til minstelønn, ansatte har ID-renholdskort, innehar alle pålagte / nødvendige forsikringer og kan fremvise skatteattester på ethvert tidspunkt er en selvfølge.

Kontakt oss for en befaring i dag!